JULKILAUSUMAT

Osasto ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ja alan ajankohtaisiin asioihin.