Osaston edustus PAMissa

PAMin hallitus:

  • Merja Lehto

Majoitus- ja ravitsemisala sopimusalatoimikunta: 

  • Tea Jakobson

Elokuvateattereiden sopimusalatoimikunta:

  • Jan Dunderfelt
  • Jouni Kelaranta

PAMin valtuusto:

  • Jouni Kelaranta, valtuuston jäsen
  • Piia Kuusniemi, valtuuston jäsen
  • Sirpa Aly, valtuuston 1. varajäsen
  • Rebekka Jyränen-Partanen, valtuuston 2.varajäsen
  • Markus Kaija, valtuuston 3.varajäsen
  • Samuli Miettinen, valtuuston 3.varajäsen