Julkilausuma: Ammattiosasto on syvästi huolissaan Marava-alojen työntekijöistä

Ammattiosasto on syvästi huolissaan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden aloilla (Marava-alat) työskentelevien työntekijöiden taloudellisesta toimeentulosta ja henkisestä hyvinvoinnista. Ravintola-alan koronarajoitukset tiukkenivat jälleen 28.12.2021 ja nyt maan hallitus valmistautuu sulkemaan ravintolat kokonaan. Marava-alojen koronarajoituksia on muutettu edestakaisin koko Covid-19 pandemian ajan. Onko muutamalla tunnilla enää tässä vaiheessa pandemiaa todella niin suuri merkitys, että rajoitusten vakava vaikutus alan työntekijöille on enää kohtuullista verrattuna siitä mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn?


Koronapandemia on kurittanut Marava-alaa rankasti jo kaksi vuotta. Marava-alojen työntekijät ovat jo nyt kärsineet kohtuuttomasti näistä rajoituksista ja maksaneet kovaa hintaa tästä pandemiasta. Suurin
osa alojen työntekijöistä on ollut pitkiä aikoja lomautettuna, osa jopa koko pandemian ajan. Monet ovat tulleet irtisanotuiksi. Toimeentulo on suurimmalla osalla alan työntekijöistä kärsinyt rajusti. Tästä johtuen, liian moni työntekijä ja etenkin alojen ammattilaiset ovat jo lähteneet kokonaan pois alalta ja moni tulee vielä lähtemään. Sitä osaamista ja ammattitaitoa, mitä on jo menetetty, ei saada koskaan takaisin. Ravintoloiden täyssulku olisi alan työntekijöiden kannalta täysin kohtuuton.Tällaista täyssulkua emme ymmärrä, emmekä voi hyväksyä. Teemme työtämme matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan aloilla suurella ammattitaidolla ja ammattiylpeydellä, saamatta siitä kuitenkaan
ansaitsemaamme arvostusta.


Miksi pienipalkkaisten työntekijöiden oikeutta työhön ja toimeentuloon rajoitetaan näin merkityksellisesti rajoituksilla, joilla ei tässä vaiheessa pandemiaa ole enää ratkaisevaa vaikutusta. Sen sijaan suuri ja merkityksellinen negatiivinen vaikutus niillä on ravintoloiden lisäksi
majoitustoimintaan, sekä laajat kerrannaisvaikutukset muun muassa siivousalaan. Alan työntekijät jätetään edelleen ilman riittävää ja oikeanlaista taloudellista tukea. Kaikki säästöt on jo käytetty.

Työnantajia ja yrityksiä on tuettu koko koronapandemian ajan? Miksi työntekijöitä ei tueta yhtä paljon? Marava-alan työntekijät tarvitsevat nyt kipeästi taloudellista tukea. Mitä tukitoimia hallitus tekee heidän tuekseen? Nämä tukitoimet pitää päättää ennen minkäänlaisia uusia rajoituksia tai sulkutoimia. PAM on toistuvasti vaatinut uutta tukimallia, jolla korvataan toimeentulon menetykset täysimääräisesti niille, jotka lomautetaan koronarajoitusten vuoksi. PAM vaatii, että työttömyysturvaan perustuvasta mallista on päästävä eroon. Nykyinen malli ei toimi tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole mitään tosiasiallista mahdollisuutta hakea töitä rajoitusten koskiessa kokonaista toimialaa. PAM vaatii, että työttömyysturvan enimmäispituudesta luovutaan pikaisesti. Ilman tätä muutosta, monia ravintola-alan työntekijöitä uhkaa tippuminen työttömyyspäivärahoilta pelkän työmarkkinatuen varaan.


Me ammattiosastossa olemme vankasti näiden PAMin vaatimusten takana. Lisäksi vaadimme kaikille Marava-alojen työntekijöille, kaikkien korona-ajalta kertyneiden, todellisten palkan menetysten korvaamista takautuvasti.

Helsingissä 15.1.2022
PAM – Uudenmaan Marava-ammattilaiset ry 701

Lisätietoja:
Jouni Kelaranta, puheenjohtaja

jouni.kelaranta@finnkino.fi 

Merja Lehto, johtokunnan jäsen 

merja.pamosasto.701@gmail.com