JAOSTOT / SECTIONS

Jaostotoiminta on yhdistyksen uusi tapa toimia. Jaostot auttavat johtokuntaa ja valmistelevat johtokunnan sille antamia tehtäviä.

Jaoston toimintaan pääsee helposti mukaan. Toivomme, että jaostot houkuttelevat uusia jäseniä toimimaan. Tarkoitus on listää yhteenkuuluvaisuutta ja mahdollistaa vertaistuen saamista. 
Jaosto perustetaan aina tiettyä tarkoitusta varten. Määräaikaisia jaostoja voidaan perustaa, esim. kampanjan ajaksi.  

Jaostoja on ajateltu hoitamaan nuorisotoimintaa, edunvalvontaa, ammattiala- tai työpaikkatoimintaa, vapaa-ajan toimintaa (huvit, koulutukset ja solidaarisuus), eläkeläisille suunnattua toimintaa sekä tiedotus- ja viestintätoimintaa.

Johtokunta nimittää jaostot. Jaostostartti järjestetään normaalisti alkuvuodesta. Jaostoihin voi kuitenkin liittyä myös kesken kauden.

Haluatko mukaan jaostotoimintaan? Ota meihin yhteyttä: marava701@gmail.com.

Jaostopalaute / Feedback

Mitä jaostoa palautteesi koskee? / Your feedback is directed to which operational section?
Yhteydenotto / Contact