JAOSTOT

Jaostotoiminta on yhdistyksen uusi tapa toimia. Jaostot auttavat johtokuntaa ja valmistelevat johtokunnan sille antamia tehtäviä.

Jaoston toimintaan pääsee helposti mukaan. Toivomme että jaosto houkuttelee uusia jäseniä toimimaan. Tarkoitus on listää yhteenkuuluvaisuutta ja mahdollistaa vertaistuen saamista. 
Jaosto perustetaan aina tiettyä tarkoitusta varten. Määräaikaisia jaostoja voidaan perustaa, esim. jonkun kampanjan ajaksi.  

Jaostoja on ajateltu hoitamaan nuorisotoimintaa, edunvalvontaa, ammattiala- tai työpaikkatoimintaa, vapaa-ajan toimintaa (huvit, koulutukset ja solidaarisuus), eläkeläisille suunnattua toimintaa sekä tiedotus- ja viestintätoimintaa.

Haluatko mukaan jaostotoimintaan? Ota meihin yhteyttä marava701@gmail.com.

Jaostopalaute / Feedback

Mitä jaostoa palautteesi koskee? / Your feedback is directed to which operational section?
Yhteydenotto / Contact