MIKÄ ON AMMATTIOSASTO?

Tavoitteemme

PAM - Uudenmaan Marava-ammattilaiset ry 701 on Suomen suurin PAMin alaisuudessa toimiva, kaikkien matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alojen oma osasto. Uusi 701 syntyi PAMilaisen naimakaupan tuloksena osastojen 701, 716, 823 ja 835 yhdistyessä ja edustaa Uudenmaan Marava-ammattilaisia. Vain vuosi ennen tätä oli osasto 648 yhdistynyt osastoon 701.


Osasto yhdistää jäseniä paikallisella tasolla. Osaston perustehtävänä on jäsenistön edunvalvonta tukemalla luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa.  Edistämme jäsenistön ammatillista kehittymistä, koulutuksien ja tukien muodossa.Osastomme järjestää jäsenilleen myös monipuolista virkistystoimintaa. 

Osastomme huolehtii suhteista alan ammatillisiin oppilaitoksiin ja lehdistöön. 

Otamme kantaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Tarvittaessa teemme myös päätöksiä työtaisteluista.

Logomme tarina
Neljä hyvää ystävää yhdistyi yhdeksi isoksi ammattiosastoksi. Logossa on neljä sydäntä, jotka muodostavat neliapilan. Sen taas uskotaan tuovan onnea. Apilan juuret ovat Pamissa. Väreillä on merkityksensä. Punainen on Pamin väri, mutta meillä on myös vihreitä arvoja. Keltainen on toivon väri.