MIKÄ ON AMMATTIOSASTO?

701 PAM - Uudenmaan Marava-ammattilaiset ry on Suomen suurin PAMin alaisuudessa toimiva, kaikkien matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alojen oma osasto. Osaston jäsenet työskentelevät noin 20:n eri työehtosopimuksen alla. 

Jokainen PAMin jäsen kuuluu ammattiosastoon, niiden perustehtävänä edustaa jäseniä liitossa ja ajaa jäsenistön etuja. Edunvalvontaa toteutetaan mm. tukemalla luottamushenkilöiden toimintaa ja palkitsemalla jäsenhankinnasta. Otamme kantaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Tarvittaessa teemme myös päätöksiä työtaistelutoimenpiteistä.

Osasto on jäsenten tukena arjessa. Neuvomme jäseniä ohjein sekä henkilökohtaisesti. Edistämme jäsenten ammatillista kehittymistä koulutuksien ja tukien muodossa. Osasto järjestää jäsenilleen myös monipuolista virkistystoimintaa ja tarjoaa jäsenetuja. Kriisien aikana olemme jakaneet lahjakortteja hädässä oleville jäsenille.

Marava 701 toiminnasta päättää johtokunta, jolle jaostot tuovat esityksiä. Jaostot ja johtokunta järjestävät ne huikeat jäsenedut ja monipuoliset tapahtumat, joita osastomme jäsenillemme tarjoaa ympäri vuoden. 

AMMATTIOSASTON TEHTÄVÄ ON 

- Tarjoaa tietoa ja tukea työelämään liittyvissä asioissa, esim. kouluttaa ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia jäsenille sekä luottamushenkilöille, kertoo työelämän pelisäännöistä ammatillisissa oppilaitoksissa. 

 - Käsittelee jäsenten tekemät aloitteet ja ottaa kantaa työpaikan epäkohtiin, esim. järjestää työntekijöille työpaikkatilaisuuksia. 

- Välittää jäsenten toiveet työpaikalta liittoon. 

- Järjestää jäsenille vapaa-ajan toimintaa Jaostotoiminta on yhdistyksen uusi tapa toimia. Jaostot auttavat johtokuntaa ja valmistelevat johtokunnan sille antamia tehtäviä.

Lähde: pam.fi

WHAT IS A LOCAL TRADE UNION BRANCH?

701 PAM - Marava professionals of Uusimaa is the biggest hotel, restaurant and leisure industry local trade union branch under PAM. Our members work under approximately 20 different collective agreements.

Every member of PAM is automatically a member of a local trade union branch. The main purpose of a local branch is to represent their members within the union and protect their interests. This is carried out e.g. by supporting the employee representatives and rewarding membership acquisitions. We take stands on socially important issues. If necessary, we make decisions on strike action measures.

The local branch supports its members in everyday life. We make instructions and give advice to our members both online and personally. We support the professional development of members by organizing courses and giving out training allowance.

The local branch also organizes diverse recreational activities for its members and offers member benefits. During crises, we have given out gift cards to our members in need.

The board leads the local branch and makes the final decisions. The sections bring proposals to the board. Sections and the board organize all the wonderful events and member benefits that our local branch offers. 

RESBONSIBILITIES OF LOCAL BRANCHES

-Offer information and support for working life, such as training and organising networking events for members and union representatives, discuss working life rules at vocational education institutions.  

- Process motions made by members and provide statements on any issues in the workplace, including organising events for workers at the workplace.

- Conveying the members’ feedback from the workplace to the union. 

- Organise leisure time activities for members.

Source: pam.fi