MIKÄ ON AMMATTIOSASTO?

701 PAM - Uudenmaan Marava-ammattilaiset ry on Suomen suurin PAMin alaisuudessa toimiva, kaikkien matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alojen oma osasto. Osaston jäsenet työskentelevät noin 20:n eri työehtosopimuksen alla. 

Ammattiosaston perustehtävänä edustaa jäseniä liitossa ja ajaa jäsenistön etuja. Edunvalvontaa toteutetaan mm. tukemalla luottamushenkilöiden toimintaa ja palkitsemalla jäsenhankinnasta. Otamme kantaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin. Tarvittaessa teemme myös päätöksiä työtaistelutoimenpiteistä.

Osasto on jäsenten tukena arjessa. Neuvomme jäseniä ohjein sekä henkilökohtaisesti. Edistämme jäsenten ammatillista kehittymistä koulutuksien ja tukien muodossa. Osasto järjestää jäsenilleen myös monipuolista virkistystoimintaa ja tarjoaa jäsenetuja. Kriisien aikana olemme jakaneet lahjakortteja hädässä oleville jäsenille.

701 PAM - Marava professionals of Uusimaa is the biggest hotel, restaurant and leisure industry local trade union branch under PAM. Our members work under approximately 20 different collective agreements.

The main purpose of a local branch is to represent their members within the union and protect their interests. This is carried out e.g. by supporting the employee representatives and rewarding membership acquisitions. We take stands on socially important issues. If necessary, we make decisions on strike action measures.

The local branch supports its members in everyday life. We make instructions and give advice to our members both online and personally. We support the professional development of members by organizing courses and giving out training allowance.

The local branch also organizes diverse recreational activities for its members and offers member benefits. During crises, we have given out gift cards to our members in need.Logomme tarina
Neljä hyvää ystävää yhdistyi yhdeksi isoksi ammattiosastoksi. Logossa on neljä sydäntä, jotka muodostavat neliapilan. Sen taas uskotaan tuovan onnea. Apilan juuret ovat Pamissa. Väreillä on merkityksensä. Punainen on Pamin väri, mutta meillä on myös vihreitä arvoja. Keltainen on toivon väri.