AVOIN KIRJE: Ammattiosasto on järkyttynyt isojen yritysten vakavista laiminlyönneistä


Ammattiosasto on järkyttyneenä seurannut uutisointia Espresso Housen ja Hesburgerin äärimmäisen epäterveistä ja laittomista toimintatavoista. Työntekijöiden oikeuksia on loukattu vakavasti ja heidän terveytensä ja turvallisuutensa on vaarannettu, jopa hengenvaarallisesti. Myös elintarvike- ja asiakasturvallisuus on merkittävästi vaarantunut.


Miten on mahdollista, että tällaiset yritykset voivat toimia Suomessa vuonna 2022? Kyseessä olevat yritykset eivät ole pieniä toimijoita. Ei ole hyväksyttävää, että työntekijöiden terveyden- ja turvallisuuden kustannuksella tehdään raakaa bisnestä, eikä sitä osata edes aidosti hävetä. Tuntuu, että julkisella anteeksipyynnöllä yritetään pyyhkiä nämäkin kohut maton alle ja jatkaa toimintaa ilman oikeita muutoksia, aivan kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Anteeksipyyntö tulisi esittää yrityksen työntekijöille ja asiakkaille, sekä tehdä aitoja toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi.On syytä kysyä, miksi näin räikeästi toimiville yrityksille ei ole koitunut mitään sanktioita viranomaisten puolelta. Miten näin vakavia puutteita ei ole huomattu? Entä mitä on tehnyt Mara ry? Aikooko Espresso House noudattaa alan työehtosopimusta, voimassa olevia lakeja, huolehtia
aidosti työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä elintarviketurvallisuudesta? Miksi tutkinta ja toimenpiteet aloitetaan vasta kun asia on tullut julkisuuteen? On hyvin huolestuttavaa,
että nämä laiminlyönnit ovat tulleet ilmi yrityksistä, joiden henkilökunta koostuu pääasiassa maahanmuuttajista ja nuorista, uransa alussa olevista työntekijöistä. Hyödynnetäänkö tässä heidän tietämättömyyttä oikeuksistaan?


Näitä päivänvaloa karttavia yrityksiä on aina ollut alalla. Työehtosopimuksia ja lakeja tulkitaan ja noudatetaan, miten huvittaa. Pahimmillaan harmaa talous saa rehottaa, kenenkään siihen puuttumatta. Palkkoja ja lisiä maksetaan, jos jaksetaan, taukoja ei anneta tai niitä ei pystytä pitämään. Työntekijät ovat vain kuluerä. Maksimaalista voittoa tavoiteltaessa työntekijöiden terveys- ja turvallisuus tuntuu olevan liian monelle toimijalle yhdentekevää. Työntekijöitä ei kuunnella ja pahimmillaan heidät pelotellaan hiljaisiksi työpaikan menettämisen uhalla.


Kannustamme nyt kaikkia alamme työntekijöitä olemaan rohkeita ja tuomaan näitä asioita julkisuuteen. Nyt jos koskaan, on sen aika ja paikka. Haluamme alamme olevan houkutteleva jatkossakin, johon uskalletaan työllistyä tulevaisuudessakin, ilman pelkoa. Ilman huolta terveyden ja turvallisuuden vaarantumisesta tai jopa sen menettämisestä. Ilman pelkoa jatkuvasta taloudellisesta ahdingosta. Ilman pelkoa omien oikeuksien polkemisesta.


Vaadimme riittävää viranomaisvalvontaa. Vaadimme lainsäätäjiltä välittömiä toimia, jotta kukaan ei joutuisi enää kokemaan tällaista kohtelua. Vaadimme, että tapahtuneen estämiseksi tehdään aitoja
toimia.


Helsingissä 15.1.2022
PAM – Uudenmaan Marava-ammattilaiset ry 701


Merja Lehto
johtokunnan jäsen
merja.pamosasto.701@gmail.com