TSL tiedottaa: Paluu uuteen normaaliin vaatii yhteisyötä ja uskoa tulevaan                                                                                         12.11.2021

Helsinki-Vantaan lentokentällä koronapandemia on vaikuttanut hyvin konkreettisesti sekä yrityksiin että niiden työntekijöihin. Vaikka matkustaminen on jälleen mahdollista ja monia palveluja ja toimintoja on jo otettu käyttöön, kriisi ja sen vaikutukset ovat vielä osa arkea.

Kriisistä selviäminen tarkoittaa myös muutosta. Syyskuussa käynnistynyt Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeen toimenpiteet ja palvelut kohdetuvat Helsinki-Vantaan lentokentän alueella toimiviin yrityksiin tai sinne palveluja tuottaviin yrityksiin sekä niiden työntekijöihin. Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto ja osatoteuttajia Careeria sekä JHL-opisto. Lisäksi sidosryhmäkumppaneina mukana ovat JHL, PAM ja SAK.

Hankkeen toteuttajien yhteisessä palaverissa tärkeimmäksi ajatukseksi nousi, että tunnelin päähän tarvitaan valoa. Sekä sopimusasiantuntija Jussi Päiviö JHL:sta että aluepäällikkö Johanna Sparf PAMista painottivat, että pitkän epätietoisuuden jälkeen tarvitaan uskoa tulevaan; yhdessä ja yhteistyöllä tästäkin selvitään.

Ennenkokemattoman kriisin erilaiset seuraukset

Lentokentällä toimii monenlaisia yrityksiä ja ihmisiä työskentelee monilla eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä. Myös se, miten koronakriisi on vaikuttanut yritykseen ja missä tilanteessa yritys tekee paluuta kohti normaalimpaa toimintaa, vaihtelee suuresti.

Kentällä on yrityksiä, jotka irtisanoivat kriisin aikana ison osan henkilökunnastaan, eikä paluuta entiseen ole. Osa yrityksistä pyrkii kehittämään toimintamallejaan ja monipuolistamaan toimintaansa, mikä vaikuttaa työntekijöiden tehtäviin ja tarvittavaan osaamiseen. Toisilla aloilla taas näkyy puolestaan pääkaupunkiseudun työvoimapulan seuraukset.

– Lentokentällä on yrityksiä, jotka ovat joutuneet nostamaan palkkoja saadakseen osaavia tekijöitä töihin, kun toimintaa on käynnistetty uudelleen, sopimusasiantuntija Jussi Päiviö kertoo.

Ravintola-alan osalta lentokentällä turvauduttiin pääosin lomautuksiin. Rajoitusten purkamisen myötä työntekijäpula näkyy pääkaupunkiseudulla myös ravintola-alalla.

– Epävarmuuden ja muiden ongelmien takia ravintola-ala on myös menettänyt paljon työntekijöitä muille aloille. Vielä ei tiedetä, miten nämä seikat vaikuttavat lentokentän työntekijätilanteeseen, pohtii hankepäällikkö Timo Tiikkaja TSL:sta.

Lisää osaamista, jaksamista ja välineitä

Eri alojen ja erilaisten tilanteiden tarpeisiin pyritään hankkeessa vastaamaan monipuolisella palvelupaletilla.

Työntekijöille on tarjolla täsmäkoulutusta eri tarpeisiin, kuten erilaisia digitaitoja. Jos työntekijä kokee olevansa muutostilanteessa, hän voi hyödyntää pohdinnoissaan uraohjausta. Apua saa myös työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen – yksittäinen työntekijä tai koko työyhteisö.

Kriisiaika on tarkoittanut yritysten luottamushenkilöille tiukkoja paikkoja ja lisää hoidettavia asioita. Luottamushenkilöiden jaksamista tuetaan hankkeessa vertaistuen keinoin.

Lentokentän yrityksille on tarjolla tukea ja työvälineitä muutosjohtamisen vahvistamiseen ja työntekijöiden sitouttamisen parantamiseen. Myös täsmäkoulutukset ja ohjaus ovat yritysten käytettävissä. Lisäksi hankkeessa pyritään lisäämään yritysten verkostoitumista.

– Jotta saamme tietää, mitä kentän työntekijät ja yritykset tarvitsevat ja haluavat, teemme marras-joulukuussa tarvekartoituksia. Toivottavasti mahdollisimman moni kyselyn saaja vastaa ja kertoo oman näkemyksensä, Timo Tiikkaja tähdentää.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke jatkuu toukokuulle 2023.

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeen toteuttajatahot tapasivat hybridipalaverissa lokakuun lopulla. Kuvassa asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Jaana Ekfors Careeria, palvelupäällikkö Marianne Nieminen JHL-Opisto ja hankepäällikkö Timo Tiikkaja TSL. Etäyhteyksillä mukana aluepäällikkö Johanna Sparf PAM ja sopimusasiantuntija Jussi Päiviö JHL.
Hankepäällikkö Timo Tiikkaja, TSL