574 * MERJA LEHTO - Ihmisarvoisen työelämän puolesta


  • 59V
  • Kokki
  • SSP Finland
  • Pääluottamusmies
  • Työsuojeluvaltuutettu
  • PAMin hallituksen jäsen
  • EWC-edustaja ja työvaliokunnan sihteeri 
  • Marava 701 johtokunnan jäsen

People before profit. Peoplepower.

"Edunvalvonnan aktiivina ja tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustajana toiminut jo vuodesta 1989. Paljon on vielä työtä jäljellä, sillä …. 

1. Työntekijöiden tulee saada osuus voitoista, joita tehdään osin jopa oman terveyden ja turvallisuuden kustannuksella. Työntekijöiden pitää voida suoraan vaikuttaa omaan toimenkuvaansa, työhönsä ja työelämään. 

2. Työturvallisuus ja työssä jaksaminen ovat avainasioita entisestäänkin kiristyvässä työilmapiirissä. 

3. Työ ja vapaa-aika pitää olla tasapainossa, jotta työuupumus ei täytä koko elämää. 

4. Työn vaatimukset ja valtavat voiton maksimaaliset tavoitteet kuluttavat kohtuuttomasti työntekijöiden fyysistä ja etenkin henkistä jaksamista. 

Näihin asioihin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, jotta palvelualoille saadaan motivoitunutta, osaavaa ja ennen kaikkea pysyvää työvoimaa."