Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivarahaa haetaan PAMin työttömyyskassasta. Työttömyyden/lomautuksen lisäksi, kassasta voi saada tukea myös mm. osa-aikatöiden, vuorotteluvapaan sekä työllistymistä edistävien palveluiden ajalta.

Osastomme on koostanut selkeitä ohjeita jäsenillemmet avuksi:

Lisää ohjeita löydät PAMin sivuilta:

You can find help from PAM's website: