Osaston toiminta

VUOSI 2020

Pamilainen naimakauppa 2.2.2020

Uuden osastomme virallinen syntymäpäivä, joka alkoin virallisella yhdistymiskokouksella ja jatkui juhlien juuri avatussa OSH Triplassa.

Huhtikuu - Kesäkuu

Osasto avusti korona-tilanteen johdosta lomautetuksi/vähille työtunneille jääneitä jäseniään jakamalla lahjakortteja 2000€ arvosta.