Osaston toiminta

Ammattiosaston tehtävä on (pam.fi): 

  • tarjoaa tietoa ja tukea työelämään liittyvissä asioissa, esim. kouluttaa ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia jäsenille sekä luottamushenkilöille, kertoo työelämän pelisäännöistä ammatillisissa oppilaitoksissa  
  • käsittelee jäsenten tekemät aloitteet ja ottaa kantaa työpaikan epäkohtiin, esim. järjestää työntekijöille työpaikkatilaisuuksia,  
  • välittää jäsenten toiveet työpaikalta liittoon 
  • järjestää jäsenille vapaa-ajan toimintaa Jaostotoiminta on yhdistyksen uusi tapa toimia. Jaostot auttavat johtokuntaa ja valmistelevat johtokunnan sille antamia tehtäviä.

Marava 701 toiminnasta päättää johtokunta, jolle jaostot tuovat esityksiä. Jaostot järjestävät ne huikeat jäsenedut ja monipuoliset tapahtumat, joita osastomme jäsenillemme tarjoaa ympäri vuoden. Jaoston toimintaan pääsee helposti mukaan. Tutustu jaostoihin täällä ja tule mukaan toiminntaan! 

Menneiden vuosien toimintaan voit tutustua alavalikosta jokaisen vuoden kohdalta erikseen. Tämän vuoden toiminnan ilmoittautumiset löydät ilmoittautumiset -sivulta.