EDUNVALVONTAJAOSTO

Edunvalvontajaosto valmistautuu työehtosopimusneuvotteluihin ja muihin työelämän haasteisiin. Edunvalvontajaostoon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Jaosto hyödyntää johtokunnan jäsenien ammattitaitoa. Jaosto on yhteydessä luottamushenkilöihin aina kun on tarvetta laajempaan ajankohtaiseen keskusteluun.